Shamansk healing og livsvejledning


Shamansk healing
Livsvejledning
Munay-ki
Om
Artikler
Kontakt

Drømme er kongevejen til dit inderste


Drømmetydning har bevæget sig fra ældre tids overtro til nutidens velafprøvede tolkningsmetoder. Gennem associationernes helt eget sprog åbenbarer dine drømme, hvem du er, hvad du længes efter, og giver gode råd, der er møntet på præcis din situation.
af Jannie Solaas
 
Ordet ‘drømmetydning’ er stadig behæftet med tunge fordomme. Nogle forestiller sig en ældre sigøjner, der stirrer i en krystalkugle, mumler uforståelige gloser og insisterer på, at hvis du har drømt om en måge, kommer du ud på en lang rejse.
Sådan var det også. Engang. Måske er det stadig sådan nogle steder. Endnu kan man købe bøger med forklaringer på, hvad det betyder, hvis du har drømt om ild, katte, edderkopper, huse, skibe, tæpper, citroner, regnbuer … Men alle disse forslag mangler det helt afgørende element for at kunne hjælpe med drømmetydningen: Dig. Du er trods alt den, der har drømt, og igennem dine livserfaringer har du opbygget et avanceret associationssystem, der oversætter budskabet indefra til en drøm, der kan se højst løjerlig ud ved første øjekast.
Andre viger tilbage fra drømmetydning, fordi de har hørt om, at alt, hvad man drømmer, handler om sex, eller at drømme fortæller os, at vi er frygtelige mennesker. Drømme er langt mere komplicerede end som så. Jo, de kan godt handle om sex eller samvittighed. Men de handler også om, hvilke muligheder vi indeholder, vores talenter, ønsker, frygt, glæder, sorger, gode råd til løsning af konflikter, vi kæmper med, og ikke mindst veje til selvindsigt.
 

Associationer fra underbevidsthedens ordbog


Hvert menneske har sit unikke associationssystem. Association betyder, at noget får dig til at tænke på noget andet. Dette andet er associationen. Hvis du ser en rød kugle, vil du måske associere til billard, en tomat, et æble eller en badebold. Hver af disse genstande kan få dig til at tænke i alle mulige andre baner. Billard kan fx få dig til at tænke på røg, høj musik, ølglas og en bartender. En badebold kan fx lede tankerne hen på en strand, solbrun hud, surfere, sandslotte.
Samtidig er der gamle, nedarvede reaktionsmønstre, som spiller ind. De fleste vil gyse, når de ser en edderkop eller slange, selv hvis de ikke lider af en fobi, simpelthen fordi vi husker, at vores forfædre var angste for dem, eftersom nogle af dem er giftige. Tilmed har edderkopper og slanger haft (og visse slanger har stadig) en størrelse, så de kunne æde mennesker. Forfædrenes viden om disse farer er så indgroet i mennesket, at den ligger latent i os og får mange til at forbinde slanger og edderkopper med fare, smerte, ubehag. Vi har altså fællestræk, og det er dem, de kloge gamle koner og mænd forholdt sig til, når de tydede drømme.
Kulturen har også en rolle. For drømmere i den kristne del af verden kan et kors let minde om såvel Kristus og frelse som lidelse, mens en mexicaner kan opfatte korset som symbol for livets træ. Men igen spiller den individuelle association en rolle. Uanset hvordan man vender og drejer det, ender det med, at drømmeren holder nøglen til forståelsen af drømmens elementer.
 

Drømmens struktur


Der er rigtig meget at forholde sig til i den historie, underbevidstheden brygger sammen. Udover associationerne kan der ligge værdifuld viden i drømmens tempo, drømmerens følelser under og efter drømmen, tilstedeværelsen af lys og mørke i drømmen, om den er sammenhængende eller fragmentarisk, ordnet eller kaotisk, om den indeholder et handlingsforløb, der kunne finde sted i virkeligheden, eller har mystiske, måske magiske, elementer osv.
En del drømme kan også inddeles i fire faser, der modsvarer den situation, drømmeren står i. Faserne kan fx beskrive problemets kerne, optrapningen af problemet og komme med forslag til en løsning.
Når jeg tyder drømme, benytter jeg både associationer og kigger på de øvrige elementer i strukturen, dine følelser, situation osv. Derfor stiller jeg også mange spørgsmål. Du er den, der kender omstændighederne og dine tolkninger bedst, så du er helt uundværlig i processen.
 

Symbolerne slører budskabet


Det kan ofte være vanskeligt at tyde sine egne drømme, fordi de rammer noget dybt inde i én, man har svært ved at rumme. Grunden til, at vores underbevidsthed oversætter budskabet til alle disse drømmesymboler er netop, at vores bevidsthed kæmper imod den erkendelse, der ligger i drømmens budskab.
Selv når budskabet er positivt, kan vores bevidsthed lukke af for det. Fx hvis budskabet fokuserer på vores styrker og talenter, mens vi i det vågne liv har svært ved at erkende, at vi er bedre, end vi tillader os at tro. Hvis vi ikke føler os klar til at erkende vores potentiale, presser vi erkendelsen ned i underbevidstheden, som oversætter budskabet til drømmesymboler. Måske drømmer vi, at naboens hund, der ellers altid gør af os, render logrende efter os, fordi den pludselig er helt vild med os. Ofte drømmer vi om os selv i forskellige afskygninger, så i drømmen her kan hunden være underbevidstheden, der prøver at gøre os opmærksom på, hvor gode vi er – og at vi ikke har grund til at ‘gø’ af os selv (kritisere os selv), sådan som naboens hund gør i virkeligheden.
Fordi drømmens budskab kan være svær for den drømmende at få fat i, kan to hoveder være bedre end ét. Har du mod på at finde svar på dine spørgsmål via drømmene, kan du og jeg sammen opspore budskabet.
Shamanismen supplerer ovennævnte tolkningsmetode med sin helt egen metode, fri for associationer, men hvor stemmerne fra vores eget dyb kommer til udtryk. Også denne metode benytter jeg i min praksis. Er du interesseret i drømmetydning som en del af din søgen efter dig selv og din livsvej, kan vi sammen arbejde med drømmene og andre shamanske metoder under en livsvejledning. Af andre metoder kan bl.a. nævnes kreativt arbejde under vores møde for at få din underbevidsthed i tale.

Book en tid