Shamansk healing og livsvejledning


Er du træt og drænet?


Bliver du suget for energi – i dit parforhold, dine venskaber, dine familierelationer eller i dit arbejde? Føler du dig drænet og kronisk træt? Er dit energiniveau lavt? Shamansk healing har metoder til at hjælpe dig.
af Jannie Solaas
 
Føler du dig suget for energi i dit liv? Er du træt hver dag efter arbejde? Bliver du altid træt omkring bestemte personer? Eller måske er du konstant drænet for energi?
Du er ikke alene. Disse følelser og tilstande synes at have spredt sig som en lynild over det meste af verden. Noget af det hænger sammen med måden vi lever på, men der er også dybere årsager til at føle sig suget for energi, hvad enten man er kronisk træt eller jævnligt har et lavt energiniveau.
Bortset fra de rent fysiske årsager – såsom en eventuel vitaminmangel – kan der findes andre årsager:
 

Energibånd og sugende relationer


Når nogen siger, at de føler sig drænet og suget, findes årsagen ofte i et energibånd. Nogle gange er man så påvirket af et andet menneske, et arbejde eller en situation, at man i bogstaveligste forstand har et bånd, som rækker fra en selv og hen til det, man er påvirket af.
Forestil dig et reb være stukket ind i dig og et andet menneske, hvis selskab du altid bliver drænet af. Jo mere relationen belastes imellem jer, jo tykkere bliver rebet, og uanset hvor lang distance der måtte være imellem jer fysisk, vil rebet hele tiden binde jer sammen. Én eneste tanke om dette menneske kan være nok til at stresse dig eller give dig en ubehagelig følelse.
Et energibånd har som regel den effekt, at den ene person suger, og den anden person drænes. Nogle gange suger begge hinanden. Situationen er ikke rar og kræver en løsning før eller siden. Hvis ikke, så kan energibåndet ende med at skade den fysiske krop. Hvorhenne afgøres af, hvor båndet sidder. Det er gerne mest tykt ét sted og kan have flere tråde til andre steder, som så også påvirkes i en eller anden grad. Det sted, hvor energibåndet er tykkest, er det sted i kroppen, der belastes mest, og området vil være symbolsk for relationen.
Fordi et energibånd er skabt af energi, vil det sidde fast i et af kroppens energicentre. Disse kaldes også chakraer, og de står bl.a. for at producere energi og holde os i balance i vores liv.
Lad os tage et eksempel: Et barn (måske voksent), der længes efter kærlighed fra en dominerende og kritisk forælder. Her kan barnet have et energibånd fra sit eget hjertechakra til forælderens solar plexus-chakra. At båndet sidder i barnets hjertechakra kan betyde, at barnet inderligt ønsker sig kærligheden fra forælderen, men prisen er meget høj, fordi barnet altid skal leve op til forskellige forventninger for at få en form for (egoistisk) kærlighed fra forælderen.
Solar plexus handler bl.a. om personlig magt, og hvis det er i ubalance, kan det skabe en person, der forsøger at få magt over andre, fx ved at prøve at styre eller bestemme over andre. Derfor kunne båndet i dette tilfælde sidde i forælderens solar plexus.
I dette tilfælde vil barnet blive drænet af forælderens konstante krav. Energien vil blive suget ud af barnet og ind i forælderen, som vil få et energikick, hver gang forælderen får lov at dominere barnet. Den usunde relation kan føre til hjertelidelser i barnet, hvis båndet ikke fjernes, og meget af den energi, hjertet producerer, vil blive suget ud og over i forælderen.
En anden variant af en ubalance i solar plexus kunne være, at personen ikke kan sige fra, fordi personen giver sin personlige magt til andre. Hvis dette er barnets problem mere end et ønske om kærlighed fra forælderen, kunne barnet have sin egen del af energibåndet siddende i solar plexus. I dette tilfælde vil barnet med det svage solar plexus-chakra nemt kunne tromles og blive drænet af en forælder, som har et overstimuleret solar plexus-chakra. Overstimuleringen giver en for voldsom styrke til den egenskab, chakraet ellers repræsenterer – her personlig magt. Overstimulering fører her til magtmisbrug, mens understimulering kan føre til andres misbrug af én selv.
Der findes ikke et chakra, som er mere truende eller slemt end et andet, når det gælder personer, som dræner andre. Alle chakraer kan komme i ubalance i form af både overstimulering og understimulering, og hvilken effekt det har på en relation vil variere, afhængigt af hvilket område af livet chakraet repræsenterer.
Heldigvis kan et chakra få balancen tilbage igen. Er der tale om et energibånd, må det kappes. Kapningen vil sørge for, at den drænede får ro til at genvinde balancen og den personlige kraft. Når roen kommer, vil personen også endelig få mulighed for at bearbejde sine følelser og tanker og dermed slippe den usunde relation. Måske vil relationen fortsætte, fordi de to personer stadig ses, men med kapningen af energibåndet kan der komme en langt mere sund måde at forholde sig på til den, der før drænede – uden at man selv bliver drænet.
 

Drænende tanker, følelser og adfærd


Nogle gange dræner vi os selv. Vi kan have drænende tanker, drænende følelser og drænende adfærdsmønstre.
De fleste kender til, hvor hurtigt man kan få energi af noget glædeligt. Lige så hurtigt kan energien suges ud af én, hvis der sker noget ubehageligt. Måske får man at vide, at der lige er ét problem mere at klare den dag, end man egentlig føler, at man kan håndtere, og det kan føre til overvældelse.
Overvældelse dræner nemt og med ekspresfart.
Det kan også være en følelse af sorg eller bekymring, som skaber et lavt energiniveau. Har man mistet en elsket, kan det være svært at skulle stå op og se dagen i øjnene. Er man bekymret, kan man have trang til at lukke øjnene og sove sig væk fra alt, eller man stresser rundt og opbruger sin energi på ingen tid.
Bekymring og sorg er direkte veje til overvældelse og dræning. Det er som at komme ind på en motorvej, der kun fører længere og længere ned, hvis der ikke er nogen til at træde på bremserne og vende bilen i den anden retning.
Der er altid en årsag til mønsteret. Shamansk healing vil fokusere på at finde årsagen, forløse den og erstatte den med balance, så dræningen kan standses.
Forestil dig en åben dør inde i dig, hvorfra energien fosser ud. Healingen vil trække døren ud med hængsler og karm og mure stedet til med positiv energi, så energien kan cirkulere rundt i dig på en sund måde i stedet for at fosse ud i kaskader og skabe ubalancer.
 

Selvmisbrug og misbrug dræner


Endnu en årsag til dræning kan være arbejdsnarkomani. Det kan lyde indlysende, og nogle vil tænke, at personen da bare kan holde op med at arbejde så hårdt. Men i de fleste tilfælde er det ikke så nemt.
At være arbejdsnarkoman er en form for selvmisbrug – og misbrug. Ligesom andre kan være storrygere, alkoholikere, trøstespisere eller shopaholics, finder nogle deres ‘fix’ – den midlertidige lettelse – i at arbejde.
Nogle vil mene, at det er mere sundt at være arbejdsnarkoman end fx alkoholiker, og der er ganske rigtigt en forskel i det ydre, men begge kan have samme årsag, og begge kan slå ihjel – på hver deres måde. Alkoholikeren kan fx få en blodprop, og det kan arbejdsnarkomanen også, bare af stress i stedet for en overbelastning af blodårerne via alkohol.
Det er efterhånden velkendt, at misbrugere – uanset hvad ‘stoffet’ er – for det meste prøver at undgå nogle følelser eller tanker, måske et eller flere minder. Det kan være så smertefuldt, at man for enhver pris vil holde det nede, også selvom det i sidste ende kan koste én livet.
Uanset hvor velmenende og hjælpsomme andre er, når de prøver at hjælpe, er det misbrugeren selv, der må tage det endelige skridt, for kun misbrugeren kan vælge at acceptere at se på det, der gør ondt. Andre kan ikke træffe det valg på misbrugerens vegne.
 

Afdøde kan dræne dig


Ikke alle misbrugere prøver at undgå noget smerteligt. Der kan være andre årsager. Og det samme gælder årsagerne til, hvorfor nogen føler sig drænet, hvorfor nogen har et lavt energiniveau eller ligefrem er kronisk træt. Ovenstående er kun en række af de mest almindelige årsager.
En anden årsag til både dræning og misbrug kan være, at en afdød har koblet sig på det menneske, der oplever dræning eller misbrug.
Afdøde misbrugere, som ikke er gået over i lysets verden, hvor de ville finde fred, søger stadig deres fix og prøver at få det igennem de levende. En ånd kan opleve virkningen af fx en drink, hvis ånden har koblet sig på et levende menneske, som er ved at indtage en drink.
Af samme årsag er det ikke helt ufarligt at bevæge sig rundt på et værtshus eller andre steder, hvor der indtages store mængder af alkohol – medmindre man har så stærk og skudsikker en energi, at ingen ånd kan koble sig på den. Men alkohol er en af de substanser, som svækker vores energi og skaber en dør, som ånder kan træde ind ad.
En afdøds ånd kan også koble sig på et menneske af andre grunde. Måske er ånden bange for at træde ind i lysets verden eller forstår ikke, at den fysiske død faktisk er indtruffet. Hvis nogen dør pludseligt, såsom i et uheld, forstår ånden ikke altid, at den er en ånd uden krop. Den vil prøve at leve videre, og den nemmeste måde er at koble sig til et levende menneske og suge af dette menneskes energi for at tage del i oplevelsen af livet. Nu kan ånden pludselig have det hyggeligt igen – se tv, være til koncert, mærke virkningen af lækker mad osv. Det er næsten som at være i live.
Andre gange kan en afdød have svært ved at slippe et menneske, det kender. I eksemplet med den dominerende forælder kunne denne efter den fysiske død koble sig til barnet og enten dræne barnet eller gøre barnet dominerende for at kunne dræne andre igennem barnet. Hvis nogen har mistet en i familien og pludselig ændrer personlighed, kan dette være en årsag (hvis ikke sorg er årsagen).
Afdøde, som ikke træder over i lyset, vil ofte udse sig den mest åbne person i familien – den mest sensitive – og koble sig på denne person, fordi det er nemmest.
En ånd kan også vælge at leve videre i et bestemt hus eller et andet sted uden at koble sig på de levende, men de kan stadig forårsage forstyrrelser på stedet og for dem, der har sin gang dér.
Langt de fleste ånder træder over i lysets verden af sig selv. Eksemplerne her er derfor ikke noget, der sker automatisk, når nogen dør fysisk. Eksemplerne illustrerer kun de få undtagelser, hvor noget er gået galt, og ånden derfor ikke er trådt over i lysets verden.
 

Shamansk healing kan stoppe dræningen og øge dit energiniveau


Hvad enten du har behov for at få kappet et energibånd, sendt en ånd over i lysets verden eller healet andre årsager til et lavt energiniveau, så har shamanismen flere forskellige metoder til at løse problemet.
Healing kan også hjælpe dig med at genoprette balancen for energien i dine chakraer og organer og hjælpe dig med at bearbejde en sorg eller en tendens til bekymring.
Vil du vide mere om, hvordan særligt sensitive mennesker kan drænes af særligt sugende mennesker, kan du læse videre i disse artikler (klik på titlen):
‘Når empaten møder energivampyren’
‘Relationer: Hvor mange chancer skal der gives?’
Du læse om efterlivsforskning her:
‘Efterlivsforskning: Der er et liv efter døden’
Er selvkritik en del af din hverdag, kan du læse om, hvordan kritikken kan overvindes, i artiklen:
‘Selvkritik eller selvkærlighed – hvor scorer du flest point?’

Book en tid