Shamansk healing og livsvejledning


Shamansk healing
Livsvejledning
Munay-ki
Om
Artikler
Kontakt

Shamansk healing – hvad er det, og hvordan virker det?


Shamansk healing er en af mange former for energimedicin. Energimedicin virker på den mest grundlæggende del af dig – i selve dit energilegeme, som former din fysiske krop. Ændres energien, ændrer kroppen sig.
af Jannie Solaas
 
Måske er du allerede bekendt med videnskaben, der viser, at de mindste fysiske enheder, vi kender – atomerne – indeholder energi. Videnskaben omkring det er omfattende og kompliceret, og det er ikke en, jeg vil uddybe her i artiklen, men forståelsen af, at energi er et virkeligt fænomen i vores krop, er grundlaget for at forstå en hvilken som helst form for energimedicin. Eftersom atomerne indeholder energi, betyder det lidt forenklet, at vores krop også består af energi.
Inden for energimedicin betragter man energilegemet som skabelonen for den fysiske krop. Enhver sygdom eller lidelse, der opstår i vores fysiske krop eller sind, har først manifesteret sig i energilegemet. Det svarer lidt til, at vi ikke kan se en sygdomsfremkaldende bakterie, men når først den er sluppet ind i kroppen, vil den udvikle sig til sygdom, hvis den ikke bekæmpes.
Healing går ud på at fjerne den tunge eller negative energi, der har sat sig i energilegemet, og bagefter tanke energilegemet op med sund og frisk energi, så det kan komme sig. Det svarer til, når lægen skærer en syg nyre ud af kroppen og sætter en rask nyre ind i stedet.
Ligesom når man har bekæmpet en infektion eller har gennemgået en operation, vil den fysiske krop kræve tid for at komme sig helt. Den har været udsat for et stort pres igennem længere tid, måske har sygdommen eller lidelsen endda varet i flere år, og derfor tager det tid for kroppen at vænne sig til den nye tilstand. Nogle gange går det dog meget hurtigt med en healing. Afhængigt af hvad der er tale om, har jeg set helbredelser efter blot én healing.
De shamanske metoder, jeg praktiserer, stammer fra Q’ero-shamanerne i Peru. Disse shamaner er de direkte efterkommere af inkaerne, hvis kultur opstod for over 1000 år siden. Q’ero-shamanerne har en meget dyb forståelse for, hvordan energilegemet fungerer, og hvordan man kan fjerne den negative eller tunge energi, der måtte være trængt ind. Hos dem kaldes det, vi oplever som negative energi, for tung energi.

Hvordan er den tunge/negative energi trængt ind?


Det kan den på flere måder:
1) Den kan skabes via de tanker og følelser, vi har. Hvis vi fx er vrede eller fulde af sorg, bekymring, stress eller andre ubehagelige følelser, eller hvis vores tanker bliver ved at køre rundt i et usundt spor, spreder energien fra tanker og følelser sig til energilegemet og kan sætte sig fast. De fleste kender nok til, at en dyb bekymring eller angst har ført til mavekneb eller diarré. Eller måske at en angst har ført til en hastig hjertebanken. Andre gange har forvirring eller manglende overblik ført til migræne. Det er meget velkendt inden for psykologien, at vores følelser sætter spor i vores krop. Man anslår, at langt de fleste fysiske sygdomme har en psykosomatisk årsag. Ordet ‘psykosomatisk’ er et udtryk for, at en lidelse er gået ‘fra psyken til kroppen’.
2) Indimellem er det ikke vores egne følelser og tanker, der har skadet vores krop. Når andre mennesker retter deres følelser og tanker mod os, kan også dette overføre energi til vores energilegeme. Hvis andre elsker os dybt, mærker vi det som en smuk følelse af fred og kærlighed, der breder sig i os, hvis vi altså er sensitive og åbne over for at mærke følelsen fra andre. Hvis man ikke er åben, mærker man det ikke direkte, men energien vil alligevel nå frem. Hvis følelsen og tanken, der afsendes, er negativ, fx vrede efter en skilsmisse, kan energien sætte sig som et negativt spor i energilegemet. Det er ikke sådan, at alle mennesker rammer os med det, de føler og tænker, men særligt dem, vi har elsket, har en vej ind i vores energilegeme, fordi det engang blev oplært i at lukke dem ind. Det skete, da vi lukkede den person ind i vores hjerte. Det er også derfor, at dem, vi elsker, kan såre os dybest. Energilegemet vil normalt – hvis det er sundt – afvise negative virkninger fra andre mennesker, så de ikke skader os, men har man givet nogen adgang til sit inderste, kan de skade os, lige så meget som de kan gavne os. Q’ero-shamanerne har metoder til både at fjerne den negative energi fra tidligere energiangreb og beskytte os mod nye angreb. Når man fjerner den negative energi, vil man samtidig fjerne en masse smerte og skabe grundlag for en sundere måde at reagere på i relationen fremover.
3) I nogle tilfælde har et åndeligt væsen koblet sig til et levende for eksempelvis at bevare kontakten til den fysiske verden, eller fordi der mangler en forståelse af, at døden er indtruffet. Det er som oftest en afdød, måske fra familien eller en, man har ‘samlet op’, da man var et sted, hvor ånden gik forvildet rundt og ledte efter en udvej. En afdød er ikke altid bevidst om, at døden er indtruffet. Det kan ske, fx hvis personen har været bevidstløs, da døden indtraf. Andre gange er den afdøde bevidst, men bange for at slippe jordelivet. Måske tror den afdøde, at der venter et helvede, eller at der slet ikke findes et åndeligt liv efter det fysiske liv. Når et åndeligt væsen har koblet sig på en fysisk krop, vil der opstå forstyrrelser, og nogle gange overtager den levende person sygdomme eller laster fra den afdøde. Derfor er det vigtigt for begge parter at hjælpe den afdøde over i den åndelige verdens fredelige og kærlige sfære.

Hvorfor virker fjernhealing?


Fjernhealing virker af samme årsager, som jeg beskrev under punkt 2 ovenfor. Vi kan række ud til andre mennesker og påvirke dem over afstand både med vores kærlighed, vores vrede – og vores healing. Måske har du oplevet at blive beroliget eller i bedre humør, når du talte i telefon med nogen eller talte med dem over et videoopkald. Dette er en mild form for overførsel af energi, hvor den, du talte med, har påvirket dig positivt med sin egen ro eller glæde. Dette er formentlig sket ubevidst.
Under en fjernhealing bliver energien sendt til dig bevidst og med en langt større intensitet for at sætte healingsprocessen i gang. Forskellen svarer til, hvis du åbner for vandhanen og ser en tynd stråle komme ud – dette er energioverførslen, når du taler med en ven eller elsket – og så skruer helt op for trykket, så vandet fosser ud – dette er energioverførslen under en healing.
Det er ikke nødvendigt at elske din healer for at modtage healingen. Energilegemet vil acceptere healingen, hvis blot du selv accepterer at modtage den.
Af ovenstående grunde er det ikke nødvendigt at sidde i samme rum under en healing. Normalt arbejder jeg via videoopkald, hvor jeg forbinder mig med modtagerens energi, fjerner den negative energi for det emne, der skal behandles, og overfører sund og frisk energi som erstatning.
Hvor mange healinger der behøves, er vanskeligt at bedømme fra starten. En bestemt lidelse kan være forbundet med flere årsager, og så vil det være nødvendigt at arbejde med hver af dem. Det svarer til at gå ind i et hus for at rense det skidt ud, som måtte have lagt sig i det. Nogle gange åbner man døren og ser, at der kun står en pose eller to, som skal smides ud. Andre gange har der lagt sig flere lag skidt, som man må arbejde sig igennem, før huset er rent.
Der er aldrig en garanti for fuld helbredelse. Indtil videre har jeg oplevet helbredelse i de sager, jeg har arbejdet med, bortset fra et tilfælde, hvor modtageren ikke var klar til at slippe årsagen til lidelsen, og et andet tilfælde, hvor en kat i en meget høj alder af knap 19 år ønskede at træde over i den åndelige verden frem for at blive helbredt. Hvis sjælen er klar til at tage videre, eller hvis der er en indre modstand mod healing, vil jeg ikke tvinge nogen til at modtage den. I stedet kan vi arbejde på at opløse modstanden, hvis der er interesse for det, og senere gennemføre healingen.

Er der bivirkninger ved shamansk healing?


Når man gennemgår så dybe processer, som shamansk healing sætter i gang, kan der i en periode efter være følgevirkninger, både fysisk, psykisk og følelsesmæssigt. Målt i forhold til den helbredelse og frihed, man vinder, er det værd at gennemgå dem som en del af den udrensende proces.
I nogle tilfælde opleves der ingen direkte bivirkninger, da energien arbejder på et dybt plan, hvor reaktionen nogle gange ikke når op til bevidstheden.
I andre tilfælde er der kun positive bivirkninger, fx ved en intens lettelse, efter at båndet er blevet kappet over til en usund relation, eller man begynder pludselig at huske de gode minder – selv meget gamle, man ellers havde glemt – som en del af processen med at give slip på det negative i relationen. Minderne kan desuden sætte gang i en omfattende kreativ proces, så hvis man fx skriver eller maler, kan der være ekstra inspiration, fordi historier og billeder efter healingen vælter ud. Man kan også opleve, at man er i stand til at sove bedre, dybere og uden afbrydelser, særligt den første nat efter healingen.
Indimellem kan der opstå pudsige kropslige reaktioner uden ubehag. Fx har jeg oplevet, at en, der fik udrenset en masse tung energi i sine smertende knæ, herunder inflammation, morgenen efter skulle af med ekstra meget (almindelig fast) afføring i hver af to omgange med mindre end en times mellemrum. Når kroppen renser giftstoffer ud, udskilles der ekstra afføring som i tilfældet her. Samme person oplevede, at alle smerter i knæene forsvandt i løbet af natten op til denne morgen, så toiletbesøget kan ses som den daglige udsmidning af affald, nu også med smerterne og deres årsag i ‘posen’.
For det meste har bivirkningerne hørt til i disse tre typer af kategorier. En gang imellem støder healingen på en ubevidst modstand inde i os, eller årsagen er forbundet med andre kropslige lidelser end dem, vi er bevidste om. I de tilfælde kan der i en kort periode være tale om mere ubehagelige virkninger. De går altid over igen og er tegn på, at healingen er i gang med at arbejde på de dybeste dele af os. Nogle gange varer de kun et døgns tid eller to, andre gange et par uger med varierende styrke.
En ubehagelig bivirkning kan være, at de følelser, personen kæmper med, forstærkes en tid. Man kan også få en kort lunte, mens processen er i gang.
Nogle gange har vi fået så dybe sår, at udrensningsprocessen skaber en kraftig fysisk virkning. Også disse vil forsvinde over tid, som regel i løbet af et par uger, eller også vil symptomerne efter et par uger for det meste mindskes, selvom de kan fortsætte en tid efter, indtil udrensningsprocessen på energiplanet er færdig. Om og hvordan man oplever symptomer, afhænger også af den valgte metode. Kapning af bånd har ført til de kraftigste virkninger, og det er derfor symptomeksempler fra kapning af bånd, jeg nævner i det følgende:
Har man haft et energibånd i sit hjertechakra, og kappes dette bånd, kan man opleve en meget kraftig hjertebanken, som kan minde om atrieflimmer eller ‘ekstra slag’. Det kan være meget skræmmende, hvis man ikke forstår, at dette er en del af udrensningsprocessen og vil forsvinde igen. Kontakt altid en læge, hvis du bliver bekymret. Det er ikke sikkert, at lægens medicin kan fjerne symptomet, fordi en så dyb proces er sat i gang, men det kan være betryggende for dig at have en lægefaglig person afventende i kulissen. Dette symptom har jeg selv gennemlevet flere gange i mine egne udrensningsprocesser. Min erfaring fra både mig selv og andre er, at ja, det er meget ubehageligt og skræmmende at gennemgå dette symptom, i hvert fald den første gang, men ud fra alle tilfælde, jeg har været involveret i, er det heller ikke blevet værre, og det er altid stoppet efter en tid. Det var i billedlig forstand tegn på et åbent sår, der bankede og pulserede og blødte, og når processen var færdig, holdt symptomet op. Symptomet kan især komme, hvis man – bevidst eller ubevidst – har skubbet smerten til side tidligere. Man kan også tro, at man allerede har bearbejdet smerten forinden den shamanske session, eller man kan have glemt, at der er rester af den tilbage. Men energien er et spejl, der altid fortæller sandheden, selv hvis vi skulle have glemt smerten eller skjult den for os selv. Når en glemt, skjult eller delvist fortrængt smerte kommer op igen via kapning af bånd, vil en kraftig reaktion være naturlig, fysisk eller psykisk.
En enkelt gang har jeg oplevet, at der efter kapningen af et energibånd til en elsket, men mistet person, opstod nogle – ved første blik – forunderlige fysiske virkninger. Personen blev mistet 30 år tidligere, og dengang førte det til udvikling af en blodsukkerubalance, der dog var under kontrol via en sund kost i flere år op til healingen. Det første døgn efter healingen havde personen for første gang i årevis tydelige tegn på lavt blodsukker ved fx at ryste, fryse og være rasende sulten, selvom intet i kosten havde ændret sig på det døgn. Symptomerne forsvandt efter et døgns tid, og i de næste halvanden uge var personen ‘kun’ følelsesmæssigt påvirket udover at have et lavt energiniveau og en modløshed, der også begge stammede fra det 30 år gamle tab, og som jævnligt havde plaget hende siden. Efter processen fungerede hendes krop, blodsukker og energiniveau normalt igen, og nu havde hun til gengæld sluppet sorgen over et tab, der havde påvirket hende i årtier.
Når det gælder bivirkninger af shamansk healing, kan man se det som, når man tager medicin ordineret af lægen: Der er altid en indlægsseddel med en lang række af potentielle bivirkninger. De fleste oplever man aldrig. Måske oplever man slet ingen eller kun en mild bivirkning. I andre tilfælde kan der blive tale om en kraftig bivirkning. Årsagen er, at der skabes en alkymisk forbindelse mellem medicinen og det, der skal medicineres imod. Effekten af denne forbindelse kan variere meget fra person til person, fordi alle er forskellige. På samme måde er det med shamansk healing. Der kan være modstand, fortrængninger eller andre årsager inde i modtageren, som skaber flere bivirkninger i den ene person, end det gør i en anden person, der modtager samme behandling for den samme lidelse, ganske enkelt fordi den anden person har en anden sammensætning i sit energilegeme end den første.
Hvis du oplever ubehagelige bivirkninger, så kontakt mig endelig. Jeg har metoder til at afhjælpe dem, så de ikke behøver at være alt for slemme. Med god sandsynlighed ender følgevirkningerne i en af de gode kategorier, og husk, at de kraftige symptomer, som er nævnt ovenfor, handler specifikt om kapning af energibånd. Nogle gange er der også efter en kapning kun milde eller positive symptomer som lettelse og glade minder. Andre healingmetoder har hidtil ikke medført kraftige fysiske symptomer, som kapning af energibånd kan gøre, men har stadig fungeret effektivt. Er du nervøs for, hvordan en bivirkning kan udtrykke sig hos dig, kan vi sammen tale om det for at finde en løsning.

Book en tid