Shamansk healing og livsvejledning


Shamansk healing
Livsvejledning
Munay-ki
Om
Artikler
Kontakt

Traumer arves – og fostre har bevidsthed


Ikke kun det liv, du er bevidst om at have levet, påvirker dig. Forskning viser, at din mors tilstand, mens du lå i hendes mave, og dine forfædres traumer også påvirker dig.
af Jannie Solaas
 
Shamaner har længe været klar over, at et menneskes personlighed begynder at blive dannet, allerede når fostret ligger i livmoderen. Ifølge den shamanske lærer og professor i psykologi Alberto Villoldo er det hele 60 % af vores personlighed, der dannes i livmoderen. Når moren føler frustration, sorg, stress eller andre vanskelige følelser, lagres oplevelsen i barnet. Resultatet er, at barnet bliver mere følsomt over for udfordringer og hurtigere vil reagere med de samme følelser.
Dannelsen af personligheden i livmoderen er et emne, som flere psykologer har taget op. Læs fx et indlæg hos Psycohology Today her og et indlæg hos Neurogistics her.
Samtidig viser forskning, at fostre har en avanceret bevidsthed.
En af pionererne inden for fosterbevidsthed er psykoterapeut David Chamberlain, som har udforsket emnet i bogen Windows to the Womb – Revealing the Conscious Baby from Conception to Birth, North Atlantic Books, 2013. I bogen gennemgår han et studium, der viser, hvor stærkt de ubevidste minder fra tiden i livmoderen kan påvirke os senere i livet.
Tanken er ikke ny. I 1979 kunne psykoterapeuten Andrew Feldmar fortælle om fire teenagedrenge, der ikke var i familie med hinanden. De fire drenge forsøgte at begå selvmord mindst fem gange over en periode på fem år – på samme tidspunkt af året.
Under Feldmars interviews med mødrene kom det frem, at de alle havde forsøgt at fremkalde en abort på omtrent det tidspunkt af året, hvor sønnerne forsøgte at begå selvmord. Sønnerne var slet ikke klar over dette, men da mødrene efter mødet med Feldmar fortalte sønnerne om abortforsøgene, standsede de fire drenge selvmordsforsøgene.
Feldmar konkluderede: “Så snart den (bevidste) forbindelse kom i stand, blev barnet befriet for at handle tvangsmæssigt ud fra det ubevidste minde.”
Drengenes historier kan du læse mere om i hans bog The Psychosocial Aspects of Abortion, University Publications of America, 1979.

Traumer nedarves i generne


Hvis en af vores forfædre har været igennem et traume, arver efterkommerne traumet. Det har shamaner vidst længe, og flere undersøgelser af traumatiserede jøder, indfødte amerikanere og flygtninge har vist det samme. Det kaldes epigenetisk arv, og det betyder, at erfaringer fra ældre generationer ændrer vores genstruktur og øger risikoen for, at vi reagerer negativt på stress og traumer. Med andre ord vil traumet trumfe den måde, vores gener ellers ville udtrykke sig på, og samtidig kan det forværre vores oplevelse af stress og traumer.
I et af forsøgene undersøgte forskere 32 jødiske mænd og kvinder på hospitalet Mount Sinai i New York. Deltagerne havde enten været i kz-lejr, bevidnet eller oplevet tortur eller måtte gemme sig under Anden Verdenskrig. Samtidig blev deres børns gener analyseret og sammenlignet med gener fra jøder, der under krigen var bosat uden for Europa. Forinden forsøget havde børnene ikke selv oplevet traumer, der kunne påvirke resultaterne.
Af særlig interesse i forsøget var et gen, som man i forvejen ved påvirkes af traumer, idet det er forbundet med regulering af stresshormoner. Forskningslederen Rachel Yehuda og hendes kolleger fandt, at der var epigenetiske markører samme sted på dette gen hos både de traumatiserede forældre og børnene. Sådanne markører fandtes til gengæld ikke hos de jøder, som ikke havde oplevet krigen i Europa.
Studiet er omtalt af ANH International her.
Et andet studium blev foretaget af forsker og ph.d. Teresa Brockie ved National Institute of Health. Sammen med kolleger konkluderede hun, at det høje antal misbrugere, sindslidelser, selvmord, seksuelle krænkelser og andre afvigelser blandt indfødte amerikanere kan skyldes, i hvert fald delvist, de traumer, indianerne som befolkning og kultur har oplevet gennem historien.
For Navajo-indianeren LeManuel Bitsoi, der er ph.d. og researchmedarbejder i genetik ved Harvard University, er det ikke ny viden: “Indianske healere, medicinfolk og ældre har altid vidst dette, og det er almen viden inden for de indianske mundtlige traditioner,” fortæller han og tilføjer, at historiske traumer kan ses som en bidragende faktor i udviklingen af lidelser som PTSD, depression og type-2 diabetes.
Du kan læse mere om studiet hos Indian Country Today her.
En dansk ph.d.-afhandling følger trop. Den er skrevet af psykolog ved Københavns Universitet Nina Thorup Dalgaard, som undersøgte 30 flygningefamilier. Ifølge studiet arver børn af flygtninge ofte forældrenes traumer i form af angst og depression, på trods af at børnene er født i Danmark og ikke har været i nærheden af selv at opleve en krig.
Dalgaard forklarer: “De her børn har en klar forståelse af krig, ødelæggelser og elendighed, som de ikke burde have, i lyset af at de ikke har oplevet det. I den forstand minder de mere om flygtningebørn end om almindelige danske børn.”
Artiklen kan læses hos Politiken her.

Traumer og følelser fra vores slægt kan forløses


Når man har arvet traumer, følelser, tanker og adfærdsmønstre, kan det være svært for en selv at forstå, hvorfor man ikke bare kan bryde ud af det, og ovenstående undersøgelser kan måske forklare det: Den oprindelige årsag sidder egentlig ikke i os selv, men i et andet menneske længere tilbage i slægten. Det kan føles umuligt at rense ud, når man prøver at rense sig selv, og det kan også have så stærkt et greb i os, at intervention udefra er nødvendig.
En del af shamanismens værktøjer sigter netop på at forløse de traumer, følelser, tanker og adfærdsmønstre, som vi kan have arvet fra vores slægt eller optaget i os i livmoderen.
Det kan fx ske igennem arbejdet med generationskontrakter, som også kaldes for generationsforbandelser. Ifølge Q’ero-shamanerne er der tale om en generationskontrakt, hvis et træk går igen i familien. En sådan påvirker syv generationer fremad regnet fra den første person, som gik ind på kontrakten. Du kan læse mere om generationskontrakter her.
Er du interesseret i at prøve en shamansk tilgang til at få opløst det, du måtte kæmpe med, er du velkommen til at kontakte mig.

Book en tid