Shamansk healing og livsvejledning


Hvad er et frø?
En plante,
hvis evner endnu ikke
er blevet opdaget.

Ralph Waldo Emerson


Munay-ki – frøet til bevidsthedsudvikling

Munay-ki (billede)


Ifølge gamle profetier vil en ny menneskehed dukke op på planeten – mennesker med visdom, og som lever uden frygt. De har indset og kropsliggjort deres evige natur som det lysende menneske, også kaldet homo luminous. Munay-ki-riterne er energetiske transmissioner, der hjælper os på vej ved at transformere og opgradere vores lysende energifelt. ‘Munay’ betyder ‘universel kærlighed’, og ‘ki’ betyder ‘kraft’, og det er, hvad riterne er – en energioverførsel båret af stærk kærlighedskraft fra de shamanske slægter.

De 10 riter


Healerens rite: Riten forbinder os med en ældgammel slægt af medicinkvinder og -mænd, som igangsætter vores egen personlige healing og ledsager os på rejsen. Riten er også vigtig for healere, fordi for at være en healer for andre må vi fra vores egen erfaring vide, hvordan sår kan forvandles til visdom og medfølelse.
Kraftbåndenes rite: Kraftbåndene er fem energibælter, der væves rundt om kroppen. De styrker vores forbindelse med naturen og fungerer som filtre, der afviser negative og tunge energier. På den måde beskytter de os fysisk og psykisk, så vi kan være mere nærværende i stedet for at bruge vores energi på frygt, tvivl og bekymring.
Harmoniens rite: Riten forbinder os med syv arketyper, en til hvert chakra. De nederste fire chakraer forbindes med ånden fra slangen, jaguaren, kolibrien og ørnen. Kraften fra dem nulstiller vores instinkter, så vi kan bevare vores fysiske og følelsesmæssige integritet. Fx kan de fortælle os, hvordan vi kan have en relation i balance til andre mennesker. De øverste tre chakraer forbindes med vogterne af de tre mystiske verdener; oververdenen, mellemverdenen og underverdenen. Disse vogtere styrer vores udvikling, tilskynder os til at helbrede vores fortid og leder os til en sund og lovende fremtid.
Seerens rite: Denne rite etablerer neurale forbindelser mellem modtagerens visuelle cortex, det tredje øje og hjertet. På den måde udvikler modtageren en indre vision eller intuition omkring den usynlige verden og subtile energier. Hjertet inddrages i riten, så modtageren kan se med kærlighedens og medfølelsens øjne og ikke kun se (køligt) med hjernen.
Dagvogterens rite: Riten indvier os i en slægt af medicinmænd og -kvinder, der bringer sundhed og harmoni til deres lokalsamfund. Dette gøres ved, at elementerne – jord, vand, vind, ild og æter – æres og balanceres med bønner og intentioner, så livet kan flyde i hellig orden. Slægten medbringer bevidsthed om livets blide og modtagelige kvaliteter, hvilket helbreder og styrker vores forhold til det feminine.
Visdomvogterens rite: Slægten af visdomvogtere husker, hvordan man går i dialog med naturen, og forstår den energi, der bevæger naturens cyklusser og rytmer. I Andesbjergene er de kendt for deres evne til at hidkalde lyn og for deres intime forbindelse med ‘apus’ eller bjergenes skytsånder. Igennem riten vil du få kontakt til slægten og kan forbinde dig energetisk med din egen personlige apu for at modtage visdom.
Jordvogterens rite: Denne slægt af mænd og kvinder har en meget dyb vision om meningen med livet på jorden. De betragter livet set fra solens og stjernernes bevidsthed. I Andesbjergene er de anerkendt som de opstegne mestre, der kommunikerer med stjernerne og videregiver kompliceret visdom på en mild og forståelig måde til deres lokalsamfund. Med riten lærer du at få adgang til det samme klare syn og til at formidle visdommen videre.
Stjernevogterens rite: Denne rite giver os et indblik i vores mulige fremtid og advarer os om dens farer og muligheder. Med denne bevidsthed opfordres modtageren til ikke kun at kende profetien på afstand, men til at tage aktiv del i at skabe forandringer, der leder mod en bedre skæbne. Denne indvielse åbner døren til vores udvikling fra homo sapiens til homo luminous.
Skaberens rite: Denne indvielse stimulerer os til at opdage vores uendelige natur, som ikke er adskilt fra den skabende kilde og al skabelse. Den gør os bevidste om vores manifesterende kraft og lærer os at drømme verden til virkelighed. Riten får os til at indse, at det at skabe ikke kun er et privilegium, men også et ansvar, og den inviterer os til at skabe med stor kærlighed og mod.
Livmoderens rite: Riten er en healing og en velsignelse, der forbinder os med en slægt af kvinder, som befriede sig selv fra lidelse. Denne slægt ønsker, at vi skal huske, at livmoderen ikke et sted at opbevare frygt eller smerte; livmoderen er til for at at skabe og føde liv. Denne visdom og rite er vigtig, for at livmoderen kan være et rent kar, når den bærer de kommende generationer.

Hvilken rite skal du vælge?


Hvis du er interesseret i at modtage en eller flere af riterne, kan du valgfrit vælge en af de første fire eller den tiende. Ønsker du en af de øvrige, er det nødvendigt at modtage de foregående riter forinden i ovennævnte rækkefølge, da hver rite forbereder energien og bevidstheden på den næste. Hvis du ikke er sikker på, hvilken rite der er bedst for dig, kan vi afklare det sammen.

Hvordan udføres riterne, og er der hjemmearbejde til dig?


Riterne gennemgås i tre stadier. Først laver du en øvelse under min vejledning, som forbereder din energi på at modtage riten. Efter det modtages riten. Til sidst laver du en øvelse under min vejledning, som forstærker din modtagelse af riten. Den konkrete rites indhold varierer, når jeg skal give den, men du skal blot sidde afslappet under modtagelsen.
Der vil være hjemmearbejde til dig, for at du kan fortsætte med at forstærke ritens kraft. Hvis du ikke laver hjemmearbejdet, vil det gå med riten, som med et frø, man ikke vander; det vil gå i sig selv efter en tid. Regn med at bruge i hvert fald en måned på at gennemgå en daglig øvelse for at forstærke riten. Tre måneder er bedst. Livmoderens rite kræver, at du laver en øvelse én gang om måneden i et år. I den første tid efter riten kan der være flere øvelser, som du skal lave hjemme, afhængigt af hvilken rite du har valgt. De første fire kræver kun én daglig øvelse pr. rite. De efterfølgende fem kræver flere.

Book en tid