Shamansk healing og livsvejledning


Shamansk healing
Livsvejledning
Munay-ki
Om
Artikler
Kontakt

End ikke den mindste sejr må tages for givet.
Hver sejr må høste bifald,
for det er så nemt ikke at kæmpe overhovedet
og kalde denne accept for uundgåelighed.

Audre Lord

Former for shamansk healing:
    Kapning af energibånd     Generationskontrakter     Personlige kontrakter
    Shamansk healing via illumination     Shamansk healing via udvinding
    Shamanske rejser     Fremtidsarbejde     Despacho

Shamansk despacho (billede)

Shamansk healing til krop, sind og sjæl


En af de mest kraftfulde former for healing, jeg personligt er stødt på, er den shamanske. Den kan trække det ud af os, som holder os tilbage, nede eller gør os syge. Årsagen til vores problemer kan komme mange steder fra. I det følgende giver jeg en kort gennemgang baseret på Q’ero-shamanernes erfaringer og lære. Disse shamaner er de direkte efterkommere fra inkamestrene, hvis kultur rækker over 1000 år tilbage i tiden. Metoderne kan for mange i Vesten virke fremmede, men de er ikke desto mindre kraftfulde. Du behøver hverken at læse om eller kende til metoderne, jeg gennemgår nedenfor, for at få en kraftfuld virkning af dem, men kan blot bestille en tid hos mig. Læs mere under ‘Spørgsmål og svar’ nedenfor, herunder om virkningerne efter healingen.

Kapning af energibånd


Har du brug for at give slip på en relation eller en afdød? Føler du efter en vanskelig relation eller et usundt parforhold, at du ikke kan komme videre, ikke kan slippe sårene og gå en ny fremtid i møde? Holder fortiden så godt fast på dig, at du ikke kan rykke ud af de følelser, tanker og adfærdsmønstre, den har skabt, måske pga. et traume?
Dine følelser og tanker skaber en energi i din krop. Når du er glad, mærker du energien suse muntert rundt, og når du er nedtrykt, kan det føles som en tyngde i din krop. Dette er energiens måde at udtrykke sig på. Når vi oplever tab, sorg og smerte i forholdet til andre mennesker eller begivenheder, dannes der et energibånd mellem os og dem. På energiplanet rækker vi ud mod dette menneske eller denne begivenhed i hvert eneste øjeblik af vores liv, fordi vi ikke kan slippe, selv hvis vi gerne vil. Dette suger os for energi, fordi energien fosser ud af os i retning mod den eller det, der holder os fast.
Er et energibånd først etableret, kan det føles meget vanskeligt at komme ovenpå igen og gå videre i livet, og det er, fordi der bogstaveligt talt er et bånd, som holder os fastbundet til fortiden. Til tider kan det føles umuligt at komme fri af det. Ved at kappe energibåndet sker der for det første en healing inde i dig, hvor du endelig kan gå igennem processen med at give slip, og efter processen kan du frit træde ind i fremtiden uden at være påvirket negativt af fortiden. Du vil stadig huske den og have lært af den, men den holder dig ikke længere tilbage.
Energibånd kan også komme af at kende en energivampyr, der konstant suger dig for energi. Hvis du er empat, er du i endnu større risiko for at tiltrække en energivampyr og bliver endnu voldsommere drænet. Du kan læse om energivampyrer og empater her.

Generationskontrakter


Vi arver ikke kun ansigtstræk og gener fra vores slægt. Vi arver også visse former for adfærd, følelser og tanker, der har sat sig som energiaftryk i vores egen energi. Når et humør smitter af på os, er det energi, der overføres fra den anden til os. På samme måde overføres energien i familier, men her er den bundet til vores fysiske kroppe, som vi også har arvet fra slægten, og derfor ikke så nem at komme af med som et bestemt lune fra naboen. Mange taler om, at noget ofte forekommer i deres familie. Det kan være, at flere lider af den samme sygdom, den samme slags angst, indelukkethed, temperament, manglende selvværd, usunde relationer, at flere tiltrækker den samme slags smertefulde ægteskab eller andet.
Hvis et træk går igen i familien, er der ifølge Q’ero-shamanerne tale om en generationskontrakt, også kaldet en generationsforbandelse. En sådan påvirker syv generationer fremad regnet fra den første person, som gik ind på kontrakten. Der er ikke tale om et fysisk stykke papir, men om en tilstand, man har valgt, uanset hvor svært det kan være at forstå. Der vil altid være en gevinst ved at have valgt sådan, og ofte er kontrakten indgået ubevidst. Fx kan nogen have valgt ubevidst at holde sig hjemme altid, fordi isolationen er at foretrække frem for den verden udenfor, som kan virke mere skræmmende. I værste fald kan det føre til social angst.
Kontrakten kan ændres for alle involverede, der ønsker det. Hvis nogle allerede er gået over i den åndelige verden, kan deres kontrakt ændres under samme healingsession som for den efterkommer, der har søgt shamansk hjælp.
Kontrakterne er ikke altid usynlige på det fysiske plan. Forskning har bekræftet, at traumer nedarves til kommende generationer, og traumearven kan udtrykke sig i generne. Du kan læse om forskningen i nedarvede traumer her.

Personlige kontrakter


Nogle gange har vi selv lavet en kontrakt, bevidst eller som oftest ubevidst, som holder os fanget i et bestemt mønster af adfærd, følelser og tanker. Måske har vi lovet os selv, at vi aldrig nogensinde vil gøre noget bestemt, og alligevel drages vi konstant ind i nøjagtig den situation. Eller måske har vi lært at undertrykke os selv i relationer til andre, hvilket får os til at give andre chance efter chance, selvom de misbruger chancerne, eller lader dem afgøre, hvordan vi skal være. Du kan læse om en sådan dynamik i relationer her.
Også disse personlige former for kontrakt kan ændres under en shamansk session, så vi endeligt kan bryde vores mønster.
Nogle gange er kontrakten opstået i fostertilstanden. Oplevelser under graviditeten kan endda sætte så dybe spor i os, at vi udvikler en tvangspræget handling. Du kan læse om mødres utilsigtede påvirkning af fosterbevidstheden her.

Shamansk healing via illumination


Denne grundlæggende og kraftfulde metode til healing har to faser. I den første trækker man tung eller negativ energi ud af kroppen, og i den anden erstattes energien med let og sund energi. Det kan ses som en rengøring af energien, og metoden kan hjælpe på mange fysiske, psykiske og følelsesmæssige problemer. I en af mine artikler omtaler jeg et tilfælde, hvor illuminationsprocessen helbredte smertende knæ ved første healing. Se artiklen ‘Shamansk healing – hvad er det, og hvordan virker det?’ her.

Shamansk healing via udvinding


Det kan ske, at en tung energi er ‘størknet’ og har antaget sin egen form inde i energikroppen, ligesom hvis man ser en slugt genstand på en scanning. I andre tilfælde har eksempelvis en afdød valgt at koble sig til et levende menneske, fordi der mangler en bevidsthed om, at døden er indtruffet, eller fordi den afdøde er bange for at give slip på jordelivet. I begge tilfælde kan man anvende den shamanske udvindingsproces for i det første tilfælde at trække energien ud og i det andet hjælpe den afdøde over i den åndelige verden.

Shamanske rejser


En stor del af shamanens arbejde går ud på at rejse til underverdenen, hvor der er adgang til viden fra det kollektivt ubevidste, herunder om kontrakter, og oververdenen, hvorfra man bl.a. kan hente en ressource til en ny skæbnevej. Andre rejser handler om at finde årsagen til fx en adfærd eller et tankemønster.
En særligt omvæltende rejse handler om at finde en tabt sjæledel og hente den tilbage; dette er en rejse, som potentielt kan ændre alle væsentlige dele af ens liv. Sjæledelen er ofte blevet mistet under et traume og kan give en følelse af, at man ikke er sig selv eller hel eller måske er død indvendig, og den kan udtrykke sig ved alle de måder, traumer kan påvirke os på. Bringer man sjæledelen tilbage, helbreder man ikke kun et traume, men tager den uberørte del af sig tilbage, som aldrig blev skadet.
Der vil ikke blive hentet en tabt sjæledel under vores første møder, da det er for gennemgribende en metode at lægge ud med, og en tabt sjæledel vil heller aldrig blive hentet uden din tilladelse. Man kan nøjes med at helbrede selve traumet, hvis man ikke er klar til at hente sjæledelen hjem.
Ved alle øvrige rejser ændrer man kun én del af sit liv, og her har man derfor mere kontrol over, hvad der vil ske i fremtiden. De er stadig særdeles kraftfulde for det punkt, man arbejder med.

Fremtidsarbejde


Ethvert menneske følger en sti mod fremtiden. Stien vil være den, der er mest oplagt ud fra den nuværende situation samt personens evner og energimæssige bagage. Den kan handle om både personlige og arbejdsmæssige aspekter af vores liv. Nogle vil kalde vejen for karma. Ifølge Q’ero-shamanerne er karma et spørgsmål om, hvilken energi man bærer med sig, og det er derfor muligt at vælge en anden vej – den bedst mulige i stedet for den mest sandsynlige, som måske ikke vil gøre os glade. Igennem shamansk fremtidsarbejde kan vi sammen rette stien ind, så den peger frem mod din bedst mulige fremtid.

Despacho


En despacho er en offergave til vores hjælpere i den åndelige verden. Den består af forskellige former for planteføde og søde sager. Offeret kan gives som en del af healing for et menneske, en situation eller en gruppe af mennesker. Det er en måde at give tilbage på og skabe balance mellem det, vi modtager, og det, vi giver. Når vi giver tilbage, svarer det til at knytte et venskabsbånd. Og gode venner i den åndelige verden kan man ikke få for mange af.

Spørgsmål og svar


Hvad er shamansk healing, og er der bivirkninger?
Dette har jeg beskrevet i min uddybende artikel om shamansk healing og dens virkninger her.
Hvem vælger healingmetoden?
Det gør jeg som udgangspunkt ud fra min erfaring, når du har fortalt mig om det, du ønsker hjælp til. Hvis du er særligt nysgerrig på en af metoderne, kan vi også arbejde med den, du vælger, når blot den er egnet til emnet, der skal arbejdes med.
Er det nødvendigt at forstå metoden for at blive healet?
Nej, du vil stadig opleve healingen lige så stærkt, uanset om du forstår metoden eller ej. Jeg har beskrevet metoderne ovenfor, i tilfælde af at du er interesseret i at vide noget om dem, men du kan sagtens nøjes med at bestille en tid hos mig, læne dig tilbage og modtage healingen.
Tilbyder jeg andre former for healing?
Ja, jeg arbejder også med reikihealing og den traditionelle healingsmetode, jeg har arbejdet med siden 1997. Enhver metode, jeg kender, som kan hjælpe, kan blive inddraget. Du har altid mulighed for at sige nej tak til en specifik metode, og du informeres om valg af metode, inden jeg sætter den i værk. Jeg healer også dyr. Læs mere i næste punkt om dyrehealing.
Healer jeg også dyr?
Ja, jeg arbejder også med dyrehealing. Send mig et billede af dit dyr, hvor jeg kan se hele kroppen fra siden – fra snude til hale. Er der en synlig skade eller lidelse på kroppen, skal jeg også have et billede af dette. Billederne skal være taget for nylig.
Under healingen kan det være svært at få et dyr til at ligge stille længe nok. Det kan hjælpe, at du kæler dyret. Hvis din lille ven stikker af undervejs, kan jeg stadig gennemføre healingen ud fra billedet. Jeg foretrækker blot altid at lade dyret ‘møde’ mig først, inden jeg går i gang. Det er mest respektfuldt, for dyret kan mærke healingen. Igennem mødet vil dyret blive klar over, hvad der foregår, og være tryg ved oplevelsen.
Hvad koster en behandling, og hvor længe varer den?
Det kommer an på, hvad der skal heales, og om der evt. er tale om en opfølgende session. Opfølgningende healinger med illumination kræver kortere tid, fordi der ikke vil være brug for megen samtale, hvorimod første healing kræver mere samtale, for at jeg kan vide, hvordan du oplever det, du gerne vil have healet. Alt andet end opfølgende illumination skal bookes som en første behandling, da de andre metoder enten vil kræve samtale forinden eller tager længere tid at udføre. Du kan se priser og info om behandlingstid ved at klikke på den blå bookningknap her (du kan naturligvis bagefter lukke for bookningvinduet uden at booke en tid).
Hvordan betaler jeg?
Du kan betale via betalingskort eller PayPal her. Betalingen sker forud for sessionen. Inden betaling skal du booke en tid her.
Hvor foregår behandlingen?
Eftersom energiarbejde ikke kræver, at vi er i det samme rum, vil behandlingen normalt foregå som fjernhealing ved, at vi mødes i et videoopkald. Du vil modtage et link til vores online møderum efter din bookning her. Læs evt. mere om, hvordan shamansk healing virker, her.
Er helbredelse garanteret?
Nej, ligesom det etablerede sundhedssystem ikke kan garantere helbredelse, kan jeg heller ikke. Forskellen er, at jeg arbejder på energiniveauet, og det giver adgang til at heale mulige årsager, der kan hænge sammen med psyke, traumer, tidligere liv og sjælskontrakter. Når energien heales, vil der ske en opgradering af din energikrop, og det kan vise sig på flere måder. Måske opnår du ‘kun’ lindring, eller måske ændres noget i dit liv til det bedre. Indtil videre er jeg kun stødt på to tilfælde, hvor helbredelse ikke skete. I det ene var der tale om en kat på knap 19 år, der var klar til at træde over i den åndelige verden; hendes sjæl ønskede at blive sat fri, og det blev den. I det andet var der tale om et adfærdsmønster, som personen ikke var klar til at give slip på. Hvis man ikke ønsker at give slip, så tvinger jeg heller ikke nogen. Hvis man har en modstand, men ønsker at slippe modstanden mod healing først for senere at slippe årsagen til lidelsen under healing, så hjælper jeg gerne.
Hvor mange healinger er nødvendige?
Det kommer an på, hvad der skal heales. Når det gælder illumination og udvinding, kan der være behov for flere healinger, og antallet kommer an på, om der fx er modstand inde i dig mod healingen, evt. ubevidst, og det kan fx også spille ind, hvor lang tid lidelsen har varet, for kroppen kan have vænnet sig til at have den og kan vælge at slippe den langsomt. Jeg har set healinger, der er sket omgående eller inden for et døgns tid, mens andre har krævet gentagne behandlinger, der hver for sig har skabt fremskridt ved at nedbringe mængden af det, der skulle heales, ligesom en kugle, der over flere gange suges for energi for til sidst at forsvinde. De andre metoder kræver som regel kun én behandling. I nogle tilfælde viser det sig, at der for disse andre metoder dukker relaterede udfordringer op, som har brug for healing.
Hvordan booker man en tid?
Du kan booke en tid hos mig her.
Er lægen nu overflødig?
Nej, jeg vil anbefale, at du kontakter lægen i alle tilfælde, hvor det er tilrådeligt. En læge kan både være en værdifuld hjælp i akutte situationer og til at holde øje med din tilstand igennem prøver. Nogle gange er lægelig behandling også helt nødvendig, fx hvis du skal have et nyt hjerte, så gå endelig til lægen stadig. Det er godt med to par øjne på sagen, og hvis lægen finder et problem, som du ikke selv har bemærket i din krop, kan vi også arbejde med det. Jeg skal oplyses om den medicin, du evt. tager.
Kan jeg hjælpe med husrens og ånder?
Ja, jeg kan både rense huse for negativ energi og sende ånder over i den åndelige verden. Mit fokus vil være at hjælpe ånden over, så jeg sender ikke beskeder frem og tilbage imellem ånden og beboerne, medmindre ånden har noget presserende på hjerte, eller der er behov for dialog for at hjælpe ånden videre. Kontakt mig for at høre om muligheder og pris her.

Book en tid