Shamansk healing og livsvejledning


End ikke den mindste sejr må tages for givet.
Hver sejr må høste bifald,
for det er så nemt ikke at kæmpe overhovedet
og kalde denne accept for uundgåelighed.

Audre Lord


Shamansk healing til krop, sind og sjæl

Healende hænder (billede)


Shamansk healing er en kraftfuld healingmetode til at trække det ud af os, som holder os tilbage, nede eller gør os syge. I det følgende giver jeg en kort gennemgang af de metoder, jeg oftest anvender, herunder hvad de kan hjælpe dig med at helbrede. Du behøver hverken at læse om eller kende til metoderne for at få en kraftfuld virkning af dem, men kan blot bestille en tid hos mig.
Du finder svar på praktiske spørgsmål under punktet ‘Spørgsmål og svar’ nedenfor, herunder om virkningerne efter healingen. Læs her, hvad andre har sagt om healingen.

    Kapning af energibånd     Generationskontrakter     Personlige kontrakter
    Shamansk healing via illumination     Shamansk healing via udvinding
    Sjælehentning     Fremtidsarbejde     Forfaderkonstellation

Kapning af energibånd – helbred eller slip smertefulde relationer


Har du brug for at give slip på en relation eller en afdød – eller forbedre en relation? Føler du efter en vanskelig relation eller et usundt parforhold, at du ikke kan komme videre, ikke kan slippe sårene og gå en ny fremtid i møde? Holder fortiden så godt fast på dig, at du ikke kan rykke ud af de følelser, tanker og adfærdsmønstre, den har skabt, måske pga. et traume?
Når vi oplever tab, sorg og smerte i forholdet til andre mennesker eller begivenheder, dannes der et energibånd mellem os og dem. På energiplanet rækker vi ud mod dette menneske eller denne begivenhed i hvert eneste øjeblik af vores liv, fordi vi ikke kan slippe, selv hvis vi gerne vil. Dette suger os for energi, fordi energien fosser ud af os i retning mod den eller det, der holder os fast, og gør det meget svært for os at komme videre.
Ved at kappe energibåndet sker der for det første en healing inde i dig, hvor du endelig kan gå igennem processen med at give slip, og efter processen kan du frit træde ind i fremtiden uden at være påvirket negativt af fortiden. Du vil stadig huske den og have lært af den, men den holder dig ikke længere tilbage.
Energibånd kan også komme af at kende det, man kan kalde en energivampyr, der konstant suger dig for energi. Hvis du er empat, er du i endnu større risiko for at tiltrække en energivampyr og bliver endnu voldsommere drænet. Du kan læse om energivampyrer og empater her og om at blive drænet her.

Generationskontrakter – bryd familiemønstrene


Vi arver ikke kun ansigtstræk og gener fra vores slægt. Vi arver også visse former for adfærd, følelser og tanker, der har sat sig som energiaftryk i vores egen energi. Når et humør smitter af på os, er det energi, der overføres fra den anden til os. På samme måde overføres energien i familier, men her er den bundet til vores fysiske kroppe, som vi også har arvet fra slægten, og derfor ikke så nem at komme af med som et bestemt lune fra naboen. Mange taler om, at noget ofte forekommer i deres familie. Det kan være, at flere lider af den samme sygdom, den samme slags angst, indelukkethed, temperament, manglende selvværd, usunde relationer, at flere tiltrækker den samme slags smertefulde ægteskab eller andet.
Hvis et træk går igen i familien, er der ifølge Q’ero-shamanerne tale om en generationskontrakt, også kaldet en generationsforbandelse. Kontrakten kan opløses i en shamansk session.
Forskning har bekræftet, at traumer nedarves til kommende generationer, og traumearven kan udtrykke sig i generne. Du kan læse om forskningen i nedarvede traumer her.

Personlige kontrakter – slip begrænsende overbevisninger


Nogle gange har vi selv lavet en kontrakt, bevidst eller som oftest ubevidst, som holder os fanget i et bestemt mønster af adfærd, følelser og tanker. Måske har vi lovet os selv, at vi aldrig nogensinde vil gøre noget bestemt, og alligevel drages vi konstant ind i nøjagtig den situation. Eller måske har vi lært at undertrykke os selv i relationer til andre, hvilket får os til at give andre chance efter chance, selvom de misbruger chancerne, eller lader dem afgøre, hvordan vi skal være. Du kan læse om en sådan dynamik i relationer her.
Også personlige kontrakter kan ændres under en shamansk session, så mønstret og de begrænsende overbevisninger kan brydes.
Nogle gange er kontrakten opstået i fostertilstanden. Oplevelser under graviditeten kan endda sætte så dybe spor i os, at vi udvikler en tvangspræget handling. Du kan læse om mødres utilsigtede påvirkning af fosterbevidstheden her.

Illumination – healing til krop, sind og ånd


Denne grundlæggende og kraftfulde metode til healing har to faser. I den første trækker man tung eller negativ energi ud af kroppen, og i den anden erstattes energien med let og sund energi. Det kan ses som en rengøring af energien, og metoden kan hjælpe på mange fysiske, psykiske og følelsesmæssige problemer. I en af mine artikler omtaler jeg et tilfælde, hvor illuminationsprocessen helbredte smertende knæ ved første healing. Se artiklen ‘Shamansk healing – hvad er det, og hvordan virker det?’ her.

Udvinding – når fortiden har sat sig fast i kroppen


Det kan ske, at en tung energi er ‘størknet’ og har antaget sin egen form inde i energikroppen, ligesom hvis man ser en slugt genstand på en scanning. I andre tilfælde har eksempelvis en afdød valgt at koble sig til et levende menneske, fordi der mangler en bevidsthed om, at døden er indtruffet, eller fordi den afdøde er bange for at give slip på jordelivet. I begge tilfælde kan man anvende den shamanske udvindingsproces for i det første tilfælde at trække energien ud og i det andet hjælpe den afdøde over i den åndelige verden.

Sjælehentning – når traume eller tab holder dig nede


Har du oplevet et traume, vil en del af din sjæl have gemt sig væk. Det kan give en følelse af, at man ikke er sig selv, ikke er hel, eller måske føles man død indvendig. Tabet af en sjæledel kan udtrykke sig ved alle de måder, traumer kan påvirke os på. Ved en sjælehentning påbegyndes helingsprocessen, den mistede sjæledel bringes tilbage til dig, og traumet mister sit greb om dit liv. Igennem sjælehentningens dybe healing kan du genfinde og reintegrere den raske del af dig selv.

Fremtidsarbejde – ændring af din livsvej og skæbne


Ethvert menneske følger en sti mod fremtiden. Stien vil være den, der er mest oplagt ud fra den nuværende situation samt personens evner og energimæssige bagage. Et traume kaster os væk fra den skæbne, vi egentlig sigtede imod, og vi kan også igennem anden modgang og kulturel eller social påvirkning miste vores vej. Igennem fremtidsarbejde kan vi fjerne energien, der holder dig væk fra en bedre skæbnevej, og integrere en anden energi, kaldet en skæbneressource, som kan hjælpe dig med at opnå det bedst mulige liv. Dette er et dybdegående arbejde, der kræver forudgående healing samt din egen indsats og villighed til at træde nye veje.

Forfaderkonstellation – healing af familierelationer


Vanskelige relationer i familier kan ikke blot være smertefulde, men også være med til at afspore vores skæbne og føre os ind på en anden vej end den bedst mulige. Igennem en forfaderkonstellation kan du opnå fred inde i dig selv i forhold til fx forældre og bedsteforældre, uanset om de er i live eller ej. Heales følelserne i dig selv, bliver du ikke længere holdt tilbage af dem og kan bringe freden videre ind i dit eget liv, de berørte relationer og åbne nye døre for din skæbne.

Spørgsmål og svar


Hvad er shamansk healing, og er der bivirkninger?
Dette har jeg beskrevet i min uddybende artikel om shamansk healing og dens virkninger her.
Er det nødvendigt at kende metoden for at blive healet?
Nej, healingen vil være lige stærk, uanset om du kender til metoden eller ej.
Hvordan foregår en shamansk healingsession?
Det kan du læse om her.
Healer jeg også dyr?
Ja, jeg arbejder også med dyrehealing.
Hvad koster en behandling, og hvor længe varer den?
Du kan se priser og info om sessionens længde ved at klikke her. Regn med at bruge tid på hjemmeopgaver udover sessionen; opgaverne vil forstærke energien fra healingen. Afsæt altid en ekstra halv time efter sessionen i din kalender. Der kan være behov for mere tid til sessionen eller til at give dig en hjemmeopgave. Nogle gange vil du have brug for den ekstra tid til at integrere healingen eller forberede den kommende hjemmeopgave.
Hvordan betaler jeg?
Du kan betale via betalingskort eller PayPal her. Betaling skal ske senest 12 timer inden sessionen; ellers bortfalder den bestilte tid.
Hvor foregår behandlingen?
Eftersom energiarbejde ikke kræver, at vi er i det samme rum, vil behandlingen normalt foregå som fjernhealing ved, at vi mødes i et videoopkald via enten Skype, Messenger, WhatsApp eller Facetime, afhængigt af hvad du er vant til at bruge; du bestemmer vores videokanal. Læs evt. mere om, hvordan shamansk healing virker, her.
Hvor mange healinger er nødvendige?
Det kommer an på, hvad der skal heales, og hvor meget du arbejder med de hjemmeopgaver, du får. Jo mere du arbejder med opgaverne og dermed energien fra healingen, des kraftigere en effekt opnås.

Book en tid